SMARTSPOTTER A COVID-19 STRIKTNÍ NORMY

Od doby, kdy se všichni potýkáme s problematikou COVID-19 se život nás všech dosti změnil. Nejdůležitější je ovšem zdraví. V souvislostí s naší společnou společenskou odpovědností a neustále se měnícími opatřeními vlády, situaci sledujeme a vše probíráme s tuzemskými a mezinárodními zúčastněnými stranami.

 

SmartSpotter je zde stále pro potřeby měření a optimalizace POS materiálů, ale některé činnosti v tuto chvíli není možné dělat. Zdraví a bezpečnost nás všech jsou našimi nejvyššími prioritami.

 

Snažíme se zadávat úkoly, které lze plnit z domova. Spotterům je doporučováno, aby doma pobývali co možná nejvíce. Úkoly, které jsou spojené s prodejní plochou, musí být splněny v souladu s hygienickými předpisy, např. v supermarketech v kombinaci s nezbytným nákupem.

 

Doplňková opatření:

  o   Úkoly plňte pouze pokud jste již v obchodě za účelem nákupu.

  o   Zdržujte se v obchodě pouze na dobu nezbytně nutnou. Z tohoto důvodu budou úkoly, které jsou spojené s přítomností na prodejní ploše, maximálně o 10 otázkách / fotografiích

  o   SmartSpotter v případě potřeby doplní data na základě pořízených fotografií, aby byla zaručena kvalita

  o   V případě, že je před obchodem fronta, nechte ostatní zákazníky jít první

  o   Nakupujte samostatně a udržujte alespoň 2m odstupy

  o   Dbejte na dezinfekci – nedotýkejte se zbytečně ničeho, aby se minimalizovalo riziko infekce

 

Výše zmíněná pravidla platí, dokud nebudou změněna vládní opatření v souvislosti s COVID-19.

 

Spotteři budou samozřejmě vždy dodržovat pokyny vlády a pochopitelně i samotného obchodu.

 

Přejeme všem zvládnutí této nelehké situace ve zdraví.

 

Tým SmartSpotter Czech Republic