Úvod

SmartSpotter bere Vaše soukromí velmi vážně a zpracuje Vaše osobní údaje s maximálním zabezpečením a péčí. V tomto prohlášení o Ochraně osobních údajů se dozvíte, jakým způsobem zpracováváme Vaše údaje, a také informace o Vašich právech týkajících se zpracování Vašich dat. Doporučujeme Vám, abyste si důkladně přečetli toto prohlášení o Ochraně osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@smartspotter.com.

Kdo je SmartSpotter?

SmartSpotter je soukromá společnost s ručením omezeným SmartSpotter B.V., se sídlem na (1411 DL) Naarden, který je registrován v Traderegister Holandské obchodní komory pod číslem 55334652.

SmartSpotter je jako kontrolor odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů.

SmartSpotter jmenovala Pověřence  pro ochranu osobních údajů. Tohoto Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese privacy@smartspotter.com.

Jak používá SmartSpotter Vaše osobní údaje?

Níže najdete přehled účelů zpracování Vašich osobních údajů. Dále zde naleznete specifikaci, jaká data SmartSpotter používá pro příslušný specifický účel, právní odůvodnění a dobu, po kterou SmartSpotter uchovává tato data. Z důvodu srozumitelnosti jsme kategorizovali tyto účely.

             Služby, management zákazníků a finanční správa

Účel: Finanční správa

Informace: Bankovní údaje, Nevyrovnané zůstatky

Právní základ: Souhlas

Doba skladování: Po dobu nezbytnou pro tento účel

Účel: Služby

Informace: Adresa bydliště, e-mail, údaje potřebné pro poskytování služby, údaje generované službou

Právní základ: Souhlas

Doba skladování: Po dobu nezbytnou pro tento účel

Účel: Vyřizování stížností

Informace: Adresa bydliště, e-mail, údaje potřebné pro poskytování služby, údaje generované službou

Právní základ: Souhlas

Doba skladování: Po dobu nezbytnou pro tento účel

Účel: Žádost o zaměstnání

Informace: Jméno, uživatelské jméno, e-mail, telefon

Právní základ: Legitimní zájmy

Význam: Obchodní zájmy

Doba skladování: Po dobu nezbytnou pro tento účel

 

              Marketing

Účel: Zpravodaj

Informace: Jméno, e-mail , oprávněný zájem

Právní základ: Oprávněný zájem

Dotčené zájmy: Obchodní zájmy

Doba skladování: Po dobu nezbytnou pro tento účel

Účel: Marketing sociálních médií

Informace: Jméno, e-mail , legitimní zájmy

Právní základ: Oprávněný zájem

Dotčené zájmy: Obchodní zájmy

Doba skladování: Po dobu nezbytnou pro tento účel

                 Webová stránka

Účel: Analýza webových stránek

Informace: Online chování, lokalizace

Právní základ: Oprávněný zájem

Dotčené zájmy: Obchodní zájmy

Doba skladování: Po dobu nezbytnou pro tento účel

Účel: Účet

Informace: Jméno, adresa, e-mail, uživatelské jméno, heslo

Právní základ: Souhlas

Doba skladování: Po dobu nezbytnou pro tento účel

 

 

Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

SmartSpotter získal Vaše údaje, protože jste nám tyto údaje poskytli.

Jaká jsou vaše práva?

Podle evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte řadu práv pokud jde o Vaše údaje a jejich zpracování:

Přístup

Můžete získat přístup k Vašim osobním údajům a provést potřebné změny ve Vašem účtu. Pokud byste chtěli zjistit, jaké osobní údaje získal SmartSpotter, můžete uplatnit Vaše právo na přístup odesláním požadavku na SmartSpotter.

Provádění změn

Pokud chcete provést změny osobních údajů, které jste viděli v důsledku žádosti o přístup a nemůžete provést změny sami ve svém účtu, můžete požádat, aby SmartSpotter tyto změny provedl za Vás. Můžete požádat, aby SmartSpotter modifikoval, opravil, doplnil, vymazal nebo chránil Vaše informace.

Omezení zpracování osobních údajů

Máte také právo, za určitých podmínek, požádat společnost SmartSpotter o omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na námitku

Pokud se zpracování Vašich údajů uskutečňuje na základě "oprávněného zájmu" společnosti SmartSpotter nebo třetí strany, máte právo na námitku na takové zpracování.

Přenositelnost dat

Máte právo získat Vaše osobní údaje ze SmartSpotter. SmartSpotter je poskytne ve strukturovaném a běžně používaném formátu, který lze snadno otevřít pomocí běžně používaných počítačových programů.

Odvolání souhlasu

Pokud je právním základem pro konkrétní zpracování Váš výslovný souhlas, máte právo tento souhlas odvolat. To nemá vliv na zpracování v minulosti, ale znamená to, že již nebude možné tyto údaje zpracovávat v budoucnu. Může to také vést k tomu, že služba SmartSpotter Vám již nebude schopna poskytovat určité služby.

Odpověď ze SmartSpotter

Žádost může být zaslána na privacy@smartspotter.com. SmartSpotter vyhoví Vaší žádosti co nejdříve a v každém případě nejpozději jeden (1) měsíc poté, co SmartSpotter obdržel takovou žádost. Pokud SmartSpotter odmítne Vaši žádost, uvedeme v naší odpovědi, proč byla žádost zamítnuta.

Příjemci vašich osobních údajů

Vaše data mohou být přenášena na adresu:

• True B.V., Hamilton Bright

Je možné, že SmartSpotter je povinnen odeslat Vaše údaje třetí straně, například k plnění zákonné povinnosti.

 

Co jsou soubory cookies a jak je SmartSpotter používá?

Cookies jsou malé kusy (textových) informací, které jsou odeslány do vašeho prohlížeče při návštěvě webu SmartSpotter a poté uloženy na pevný disk nebo do paměti Vašeho zařízení. Soubory cookies umístěné prostřednictvím webových stránek SmartSpotteru nemohou poškodit zařízení ani soubory, které jsou na něm uloženy. Pod názvem "cookies" se rozumí také srovnatelné techniky shromažďující informace, například otisky prstů zařízení.

Mohou být provedeny změny tohoto prohlášení o Ochraně osobních údajů?

Toto prohlášení o Ochraně osobních údajů podléhá aktualizacím. Proto Vám doporučujeme pravidelně číst prohlášení o Ochraně osobních údajů z důvodů takových aktualizací.

 Otázky, poznámky a stížnosti

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o Ochraně osobních údajů nebo způsobu, jakým SmartSpotter používá Vaše data, můžete odeslat e-mail na adresu privacy@smartspotter.com. Pokud máte stížnost na způsob zpracování Vašich údajů, pošlete e-mail na adresu privacy@smartspotter.com. Kromě toho máte vždy právo kontaktovat příslušný vnitrostátní Úřad pro ochranu údajů. V Nizozemsku je to Autoriteit Persoonsgegevens.