Pravna določila

SmartSpotter Slovenia Pty Ltd (ACN 602 319 933)

1. Splošno

 • 1.1 Slikanje oseb ni dovoljeno, razen v kolikor navodila za nalogo to izrecno zahtevajo.
 • 1.2 Kot Spotter niste agent ali zaposlen pooblaščenega podjetja ali SmartSpotterja. Prav tako se ne smete predstavljati kot agent ali zaposlen pooblaščenega podjetja ali SmartSpotterja.
 • 1.3 Izključno sami ste odgovorni za morebitne globe, davke in vsa druga plačila, ki jih zahteva davčni organ Republike Slovenije. Da bi se izognili dvomom, to vključuje tudi poročanje o prihodkih iz računa opravljanja dela za SmartSpotter, davčnim organom.
 • 1.4 Prepovedano je oddajanje slik s spolno vsebino, slik ki prikazujejo nasilje ali fotografij, ki niso pomembne za opravljanje nalog ali slik, ki so avtorsko zaščitene. Soglašate, da SmartSpotter ne odgovarja za kakršne koli odškodninske zahtevke, tretjim osebam, ki bi nastale zaradi kršitve intelektualne pravice, fotografij, ki ste jih oddali vi.
 • 1.5 Naloge bodo ocenjene in potrjene ali zavrnjene v roku 48 ur.
 • 1.6 V kolikor bodo naloge potrjene, se bo znesek, ki ste ga zaslužili, dodal na vaš račun, kot je določeno v splošnih pogojih.
 • 1.7 Vse slike, ki jih oddajo Spotterji postanejo lastnina SmartSpotterja.
 • 1.8 SmartSpotter ne rabi pojasniti razloga, zakaj je zavrnil oddane naloge.
 • 1.9 SmartSpotter ne bo začenjal ali sodeloval v nobenih korespondencah, glede zavrnjenih nalog.
 • 1.10 SmartSpotter ne odgovarja za nobene nesreče, ki bi se zgodile v času opravljanja naloge, niti Spotterju niti nobeni tretji osebi.
 • 1.11 SmartSpotter ni odgovoren za to ali je mogoče opraviti nalogo na navedeni lokaciji ali ne.
 • 1.12 SmartSpotter v nobenih okoliščinah ni odgovoren za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki jo boste utrpeli zaradi opravljanja nalog.
 •  
 • 2. Zasebnost
 • 2.1 SmartSpotter je v skladu z Zakonom o zasebnosti 1988 (CTH).
 • 2.2 Programska oprema, ki jo uporablja SmartSpotter, tretjim osebam ne omogoča vpogleda v osebne podatke Spotterjev.
 • 2.3 SmartSpotter dodeljuje naloge glede na lokacijo. Zaradi tega aplikacija zbira podatke o vaši lokaciji. Te informacije skrbno obdelujemo in jih nikoli ne posredujemo tretjim osebam.
 • 3. Zaupnost in intelektualna lastnina
 • 3.1 Avtorske pravice za vse vsebine na tej spletni strani vključno z programi, grafiko, slikami, postavitvami in besedilom, pripadajo nam ali pa imamo licence za uporabo teh materialov.
 • 3.2 Razen, kar je v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah 1968 (Cth.) ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, objavljati, širiti ali prikazovati nobenih informacij, ki so prikazane na tej strani brez predhodnega pisnega dovoljenja.
 • 3.3 Vse blagovne znamke in logotipi, ki so splošno opredeljeni bodisi s simboloma TM ali ® in se uporabljajo na tej spletni strani, so v naši lasti ali pa imamo licence za njihovo uporabo. Vaš dostop do naše spletne strani vam ne dovoljuje kakršnekoli uporabe teh znakov brez pisnega dovoljenja imetnika pravic.
 • 3.4 Vse pravice intelektualne lastnine se prenašajo na vse vsebine, ki izhajajo iz naše spletne strani.  
 • 3.5 Spotter ne sme razkriti nobenih zaupnih podatkov o nalogah, ki jih izvajajo naši pooblaščenci ali SmartSpotter, tretjim osebam (pomeni drugi stranki, ki ni niti naročnik niti SmartSpotter) razen kar je v skladu z zakonom. Zaupne informacije vključujejo, vendar niso omejene na, katerokoli od naslednjih postavk:
  • (a) Informacije, ki se nanašajo na poslovno prakso, finančne informacije, osebne podatke o zaposlenih in uradnikih, poslovne skrivnosti in vse druge informacije, ki bi se običajno obravnavale kot zaupne; ali
  • (b) vse, kar je pod avtorsko pravico, patentom ali blagovno znamko; ali
  • (c) Informacije, ki so bile izrecno sporočene kot zaupne.
 • 4. Sodelovanje
  • 4.1 Da postanete Spotter morate biti stari vsaj 18 let.
  • 4.2 Obvezno morate uporabljati svoje pravo ime.
  • 4.3 Vaš račun je povezan z vašo identiteto. Nimate dovoljenja za prodajo, trgovanje ali drugačen prenos svojega računa tretjim osebam.
 • 5. Plačilni pogoji
  • 5.1 Našim Spotterjem plačujemo tedensko vsak četrtek. Izbirate lahko med avtomatičnim plačilom, ki se sprovede, ko imate na računu vsaj 20€ ali pa se odločite, da hranite svoj denar na vašem računu in ročno zaprosite za plačilo, ko to želite. Če ste zaslužili manj kot 20€, lahko vseeno zaprosite za plačilo vendar vam v tem primeru zaračunamo provizijo, kot je določena v splošnih pogojih.
 • 6. Zakonske določbe
  • 6.1 Strinjate se, da je vaša odgovornost, da prijavite prejeta plačila ustreznim davčnim organom ali drugim ustreznim inštitucijam.
  • 6.2 Spletna stran in aplikacija se lahko uporablja le za namene, ki niso v konfliktu z zakonom.
 • 7. Odgovornost
  • 7.1 SmartSpotter ne more biti  odgovoren za:
  • (a) Nepopolne ali nepravilno oddane podatke s strani uporabnika;
  • (b) Tehnične težave, ki rezultirajo v ne delovanje aplikacije in / ali potrebne informacije niso bile poslane;
  • (c) Spotterji izvajajo naloge v celoti na lastno odgovornost.
  • (d) SmartSpotter ni odgovoren za morebitno škodo na vašem pametnem telefonu zaradi izvajanja naloge.
  • 7.2 SmartSpotter si pridržuje pravico, da blokira Spotterja brez navedbe razlogov. Lahko vas blokiramo v primeru če:
  • (a) Verjamemo, da ste storili goljufijo.
  • (b) Verjamemo, da poskušate vplivati na rezultate.
  • 7.3  Strinjate se, da ne boste od SmartSpotterja zahtevali odškodnine v primeru poškodb ali izgub, ki lahko nastanejo zaradi opravljanja dela kot Spotter. Prav tako se strinjate, da ne boste SmartSpotterja smatrali kot odgovornega za kakršnokoli škodo ali izgubo, ki izhaja iz opravljanje dela, ki vam ga predstavi SmartSpotter in njegovih produktov ali storitev.