Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 30 maart 2021.

Jouw privacy is voor SmartSpotter B.V. (hierna: SmartSpotter) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij SmartSpotter doen met informatie die wij over je te weten komen. Door onze website www.smartspotter.com te bezoeken, gebruik te maken van onze diensten of de SmartSpotter applicatie, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de gegevens die wij van Spotters  verwerken die gebruik maken van de appliciatie, de gegevens die wij van zakelijke klanten verwerken die gebruik maken van onze dienstverlening en algemene informatie. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.  

 

1.    Spotter

SmartSpotter applicatie downloaden
Om Spotter te kunnen worden, dien je de SmartSpotter applicatie te downloaden. Dit kun je doen via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple dan wel Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden je daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Registreren als Spotter
Als je gebruik wenst te maken van de SmartSpotter applicatie, dien je je eerst te registreren als Spotter. Je kunt je registreren via de applicatie of via de website. Hierna maken wij een account voor je aan, waarop je kunt inloggen met jouw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Land
 • Postcode (optioneel bij wachtlijst)
 • E-mailadres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot 3 maanden nadat je je account weer opzegt, of maximaal 6 maanden nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Jouw profiel
Nadat je je als Spotter geregistreerd hebt, kun je op de website en in de applicatie inloggen op je account. Binnen jouw account kun je je profiel aanvullen. Zonder je profiel in te vullen, kun je wel betaalde opdrachten uitvoeren, maar nog geen uitbetaling aanvragen. (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Accountgegevens
 • NAW-gegevens
 • Profielfoto
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Datum registratie
 • Beschikbaarheid auto (alleen voor PRO Spotters)

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot 3 maanden nadat je je account weer opzegt, of maximaal 6 maanden nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wenst te maken van je account. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

 

Gebruik SmartSpotter applicatie
Ben je ingelogd, dan kun je in de applicatie betaalde opdrachten uitvoeren (uitvoering van de overeenkomst). Bovendien kan je nieuwe Spotters aandragen en kun je zien hoe goed jij het doet ten opzichte van andere Spotters (ranking). Ook kun je de top 3 van Spotters bekijken (gerechtvaardigd belang). Wij willen graag onze Spotters stimuleren om spots te blijven uitvoeren.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Profielgegevens
 • Locatiegegevens

In de ranking zijn de volgende persoonsgegevens zichtbaar voor andere Spotters:

 • Profielfoto
 • Voornaam
 • Jouw positie binnen de ranking

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot 3 maanden nadat je je account weer opzegt, of maximaal 6 maanden nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wenst te maken van je account. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Jouw locatiegegevens verwerken wij enkel op basis van jouw toestemming. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door je voorkeuren aan te passen in de instellingen van de applicatie.

 

Het verzenden van notificaties
Wanneer je gebruik maakt van onze applicatie, kun je ervoor kiezen om ons notificaties te laten versturen. Zo kun je bijvoorbeeld een melding ontvangen als er een nieuwe opdracht beschikbaar is of een al uitgevoerde opdracht goed- of afgekeurd is. Deze melding verschijnt dan op je apparaat (toestemming).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Unieke user-ID
 • Locatiegegevens

Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door je voorkeuren aan te passen in de instellingen van de applicatie.  

 

2.    Zakelijke klanten

Het leveren van onze diensten
Als organisatie kan je gebruik maken van onze diensten om snel zicht te krijgen op in-store executie. Hiertoe krijg je toegang tot het SmartSpotter dashboard (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Naam en functie van de contactpersoon
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens

Wij bewaren deze informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

 

3.    Algemeen/Website

Contact
Wanneer je ons benadert via het contactformulier, een e-mailbericht verstuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Via het contactformulier kun je ook een demo aanvragen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact, omdat wij er zeker van willen zijn dat wij jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

Inloggen via de website
Via de website kun je inloggen op jouw account als Spotter, als gebruiker van de SmartSpotter TEAM app en als klant (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Zelfgekozen wachtwoord

Wij bewaren deze persoonsgegevens tot 3 maanden nadat je je account weer opzegt, of maximaal 6 maanden nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wenst te maken van je account. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van gebuikers van de SmartSpotter TEAM app en overige bedrijfs- en persoonsgegevens.

 

Ervaringen
Op onze website plaatsen wij ervaringen van klanten met SmartSpotter. Wij zullen jouw ervaring met SmartSpotter enkel delen met jouw expliciete toestemming (toestemming).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Functie
 • Inhoud van de gedeelde ervaring

Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

 

Nieuwsbrief
Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij jou maandelijks per e-mail over al het nieuws met betrekking tot SmartSpotter. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst (toestemming).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Taal
 • Land
 • E-mailadres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens, totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

Solliciteren
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst (uitvoering van de overeenkomst).  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie  

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op je naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met je besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.  

 

hCAPTCHA
Wij gebruiken de hCAPTCHA service van Intuition Machines, Inc. om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om hCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Intuition Machines, Inc. Door deze informatie te analyseren kan Intuition Machines, Inc. opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Intuition Machines.

 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?
SmartSpotter deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbureau
 • Partners

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan SmartSpotter jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). SmartSpotter doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

 

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

 
Cookies
Op onze website en in de applicatie gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website of gebruiken van een applicatie automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker of applicatiegebruiker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website en applicatie mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website en de applicatie te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt of onze applicatie voor het eerst gebruikt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies
In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

Worden je persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Welke privacyrechten heb je?
Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via deze link
 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

 

Vragen of een klacht indienen
Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
SmartSpotter B.V.
IJsselmeerweg 100 Unit K
1411DL Naarden

E-mailadres: info@smartspotter.com
Telefoonnummer: +31 (0)88 1244 250
KvK-nummer: 55334652