CHCI DOSTAT ZAPLACENO. JAK TO UDĚLÁM?

S nástrojem SmartSpotter si sami zvolíte, jak chcete být placeni. Pokud jste získali 250 Kč, můžete se rozhodnout, zda budete vyplaceni automaticky při získání této částky, nebo můžete čekat na vyšší vydělanou částku a tu si nechat proplatit později. Pokud máte na svém účtu méně než 250 Kč a stojíte o toto proplacení, i toto je možné, jen vám naúčtujeme poplatek za transakci ve výši 10Kč. Můžete se přihlásit na webovou stránku a pod položkou Platba uveďte, jak chcete platby provádět.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, KDYŽ SE DOSTANETE DO KONFLIKTU S OBCHODNÍKEM?

Většina úkolů bude prováděna anonymně. Obchodníci nevědí, že se v jejich obchodě provádí průzkum. Fotografování není nelegální, nicméně to někdy vyvolává rozruch u zaměstnanců v obchodech. Jste tváří společnosti SmartSpotter, proto je důležité, abyste nechali dobrý dojem. Pokuste se jim vysvětlit, že provádíte úkoly naším jménem a že mohou kontaktovat SmartSpotter. Pokud obchodník požádá o opuštění prodejny, udělejte to bez námitek a zůstaňte zdvořilí. Stále vykonáváte svou práci, ale v tomto případě nebudete placeni. Vysvětlete, proč jste nedokončili zadání v položce Komentáře v dolní části stránky.

Tip: Při fotografování se snažte být nenápadní. Samotné fotografování může vést obchodníky k vykázání vás z obchodu.

JAK DLOUHO MÁTE NA VYPLNĚNÍ ÚKOLU?

To záleží na vašem postavení. Pokud jste právě začali jako Junior Spotter, můžete si rezervovat dvě úlohy současně. Pak máte hodinu, abyste provedli úkol. Jakmile získáte více než 100 SmartBodů, pak získáte pozici Spotter. Následně máte možnost přijmout až tři úkoly současně a máte dvě hodiny k jejich dokončení. Jakmile dosáhnete hodnosti Senior Spotter můžete přijmout až čtyři úkoly najednou a máte dvě hodiny k jejich dokončení. Nejvyšší pozice, kterou můžete dosáhnout, je hodnost SmartSpotter. Poté můžete přijmout úkolů pět, které zůstanou otevřené po dobu tří hodin. V některých případech má každý stejný časový limit pro vyplnění úlohy. Toto se zobrazí na začátku samotného úkolu. Pokud akceptujete více úkolů současně, ujistěte se, že jste provedli úlohu ve správném obchodě. Někdy se stane, že se spletete a vyplníte úkol jinde. V tomto případě vám bohužel tyto úkoly budeme muset zamítnout.

JAK SE MOHU STÁT SPOTTEREM?

Chcete-li se stát Spotterem, můžete se zaregistrovat na začátku této stránky. Pokud jsou ve vašem regionu potřební noví Spotteři, obdržíte od nás e-mail s pokyny.

JAK MOHU ZMĚNIT NEBO DOPLNIT MÉ INFORMACE?

Můžete snadno upravit nebo doplnit informace ve vašem profilu. Další informace najdete na adrese www.smartspotter.cz. Dále klikněte na položku Spotteři v pravém horním rohu stránky a poté klikněte na tlačítko Přihlásit. Odtud můžete upravit všechny své informace, například adresu nebo profilovou fotku.

ZAPOMNĚL/A JSEM HESLO SMARTSPOTTER. CO BYCH MĚL/A DĚLAT?

Žádný problém! Přejděte na stránku www.smartspotter.cz. V pravém horním rohu stránky klikněte na položku Spotteři a potom klikněte na tlačítko Přihlásit. Zde můžete požádat o nové heslo.

CO MOHU DĚLAT SE SMARTBODY?

SmartBody jsou body, které získáváte při plnění úkolů. Akumulací těchto bodů se posunujete v žebříčku. To vám umožní přijímat více úkolů současně a také vám to poskytne více času na vykonání úkolů.

PROČ NEMOHU ODESLAT ÚKOL Z DOMOVA?

Služba SmartSpotter si musí být jista, že se úkol provádí na správném místě, a proto nemůžete odeslat úkol z domova.

MUSÍME PLATIT DAŇ Z PŘÍJMŮ?

Vy sám/sama musíte vykázat příjem u daňových úřadů. Společnost SmartSpotter není za toto zodpovědná.

NA ČEM JE PLATBA ZALOŽENA?

Platba je založena nejen na stupni obtížnosti, umístění nebo délce zadání, ale také na počtu návštěv obchodů a počtu zadaných úkolů. Faktory jsou závislé úkol od úkolu.

NEMŮŽU SE PŘIHLÁSIT. CO BYCH MĚL/A DĚLAT?

ěkdy je obtížné se přihlásit na svůj účet. Pokud nám pošlete e-mail, vyřešíme to co nejrychleji.

PROČ NĚKDY Z APLIKACE NĚKDY ZMIZÍ ÚKOLY?

U některých úkolů vyžadujeme určitý počet výsledků. Poté otevřeme úkoly na více místech. Pokud je dostatečné množství úkolů již rezervováno, odstraníme tento úkol z aplikace. Také se může stát, že jiní Spotteři přijímou úkol těsně před vámi. Proto je důležité přijímat úkoly co nejrychleji, abyste si mohli být jisti, že bude úkol "váš". Nezapomínejte na čas: úkoly jsou k dispozici pouze po určitý počet minut nebo hodin.

EXISTUJÍ VOLITELNÉ OTÁZKY K ZADÁNÍ, CO S NIMI MÁM DĚLAT?

Ne všechny otázky jsou v úkolu povinné. Je to proto, že některé otázky jsou v některých případech volitelné. Vyplňte tuto otázku, pokud nabízí přidanou hodnotu výsledků nebo je-li to požadováno. Proto neprovádějte fotografie s nepodstatným obsahem, jako je například podlaha.

JAK DLOUHO TRVÁ, NEŽ BUDE ÚKOL SCHVÁLEN?

SmartSpotter se snaží posoudit každou zadanou úlohu do 48 hodin. Uvidíte, že mnoho úkolů je schváleno během několika málo hodin.

JAK SMARTSPOTTER ZPRACOVÁVÁ MÁ OSOBNÍ DATA?

Společnost SmartSpotter nikdy nebude předávat vaše osobní údaje třetím osobám. Viz také naše všeobecné obchodní podmínky.

MŮJ ÚKOL BYL ODMÍTNUT. JAK JE TOTO MOŽNÉ?

V některých případech vaše zadání nemusí splňovat požadavky, které jsme nastavili. Materiál, který předkládáte, je pak nepoužitelný, což znamená, že musíme zadání odmítnout. Při provádění úkolu je důležité mít na paměti následující body:

- Vyjměte přehledné fotky. Pokud je požadován celý regál nebo obchod, musí být viditelný na fotografii, shora dolů a zleva doprava.
- Pokud budeme požadovat fotografii zblízka, ujistěte se, že je na fotografii vše jasně viditelné. Je důležité, aby značky a ceny byly na fotografii čitelné.
- Nezapomeňte přidat správnou fotografii ke konkrétnímu zadání. Přečtěte si nejprve otázky a orientujte se v prodejně. Pokud nahrajete nesprávnou fotku k otázce, musíme zadání odmítnout.
- Fotografie musí být ostré.
- Fotky musí být správně nahrány. Úkol neschválíme, pokud jsou fotografie nahrány a odeslány obráceně.
- Pokud požadujeme vysvětlení, uveďte podrobný popis. Je to proto, že si klient toto vysvětlení přeje a bude jej číst. Je důležité, aby vysvětlení bylo správné a jasné.
- Z důvodu ochrany osobních údajů se na fotografii nesmí objevit žádné osoby. Pokud k tomu dojde, úkol bude odmítnut.

NEMÁM DOBRÝ SIGNÁL A NEMOHU ODESLAT ÚKOL NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ. CO BYCH MĚL/A DĚLAT?

Je přirozené, že v některých případech budete mít špatný signál v obchodě nebo dané oblasti. Můžete provést následující: otevřít přijaté úkoly v místě, kde máte signál a jednoduše provádět úkol na požadovaném místě. Poté přejděte na místo, kde máte dobré internetové připojení a odešlete úkol. Ujistěte se však, že to děláte co nejblíže obchodu. Pokud jste příliš daleko od místa, obdržíme upozornění, že vzdálenost je příliš velká. Pozorně se podíváme na vyplněné otázky a zvážíme, zda je úkol akceptovatelný.

ADRESA NEODPOVÍDÁ ADRESE V ÚKOLU - CO MÁM DĚLAT?

V některých případech se obchod nemusí již nacházet na určeném místě. Klikněte v pravém horním rohu na Nesprávná adresa. Dále udělejte fotografii přední části obchodu a odpovězte na několik otázek. Získáte za to 20 Kč a obdržíte dvojnásobek počtu bodů, které byste při tomto splnění úkolu obdrželi.

MÁM PODEZŘENÍ NA PHISHING NEBO PODVOD. CO DĚLAT?

Dostali jste podivnou zprávu prostřednictvím sociálních médií, e-mailu nebo textové zprávy? Nejste si jisti, zda tato zpráva skutečně pochází od SmartSpotteru? Neklikejte na nic.

Předejte podezřelou zprávu na info@smartspotter.cz a zeptejte se nás, zda této zprávě můžete důvěřovat.

SmartSpotter vás nikdy nepožádá o kliknutí na odkazy, například sbírání cen nebo zadání osobních údajů jinde než v zabezpečeném prostředí: ve vašem profilu SmartSpotter (prostřednictvím aplikace SmartSpotter nebo https://admin.smartspotter.com/). Snažíme se zablokovat odesílatele falešné zprávy.