Opći uvjeti i odredbe za Spottere

 

Članak 1: Definicije

U ovim općim uvjetima i odredbama primjenjuju se sljedeće definicije:

Materijal: podatci, fotografije, datoteke i dodatne pojedinosti koje će Spotter podnijeti radi ispunjenja zadatka;
Zadatak: od klijenta SmartSpotterom odobren zahtjev;
Klijent: fizička ili pravna osoba koja šalje zahtjev SmartSpotteru za izvršenje zadatka;
SmartSpotter: društvo s ograničenom odgovornošću SmartSpotter B.V. Nederlands;
SmartSpotter aplikacija: softver koji SmartSpotter koristi za vezu s on-line platformom na kojoj klijenti mogu učitati zadatke koje izvršavaju Spotteri;
Spotter: fizička osoba koja se registrira s SmartSpotterom kako bi mogla izvršiti zadatke.

 

Članak 2: Odnos Spotter - SmartSpotter

2.1 Registriranjem kao Spotter, uspostavljen je sporazum između SmartSpottera i Spottera.

2.2 Spotter mora imati 16 godina ili biti stariji, a obvezan/na je registrirati svoje pravo ime s SmartSpotterom.

2.3 Spotter djeluje kao nezavisni pojedinac i eksplicitno ne kao zaposlenik ili predstavnik SmartSpottera ili klijenta.

2.4 Spotter je odgovoran za prijavu i plaćanje vlastitog poreza.

2.5 SmartSpotter zadržava pravo odbiti osobe kao Spottere ili uskratiti Spotter pristup određenom zadatku bez pružanja razloga, na primjer ako SmartSpotter sumnja u prijevaru ili smatra da osoba u pitanju pokušava utjecati na rezultate.

2.6 SmartSpotter je zakonski obvezan tražiti ime, dob, adresu e-pošte, IBAN broj. Spotter je odgovoran za točnost ovih podataka. I SmartSpotter i Spotter moraju biti u mogućnosti da daju izjavu o plaćanju poreznim tijelima kada to zatraže porezni organi. Zadatci spadaju pod "rezultat drugog rada".

 

Članak 3: Pravila upotrebe SmartSpotter aplikacije

3.1 Spotter ulaže sve napore da ispuni zadatak na način da materijal zadovoljava očekivanja klijenta. Izvršenje zadatka odvija se na vlastiti rizik Spottera.

3.2 Spotteri mogu fotografirati ljude samo ako je to izričito zatraženo za zadatak i ako je dotična osoba dala svoj pristanak.

3.3 Zabranjeno je slanje Materijala koji je nasilan, besmislen, materijal zaštićen autorskim pravima ili seksualnog karaktera.

3.4 SmartSpotter web stranica i SmartSpotter aplikacija ne smiju se koristiti za druge svrhe osim onih za koje su namijenjene.

3.5 Nakon prihvaćanja zadatka, Spotter ima jedan sat za njegovo izvršenje. Ako zadatak nije izvršen pravilno ili nakon tog sata, zadatak će biti oslobođen i dostupan drugom Spotteru.

3.6 SmartSpotter odobrava ili odbija materijal u roku od 48 sati. SmartSpotter je ovlašten odbaciti fotografije bez pružanja razloga. Neće biti dopisivanja o odbijenim fotografijama.

3.7 Nakon odobrenja zaprimljenog materijala, iznos koji je Spotteru dodijeljen bit će dodan njegovom računu unesenom u Spotter profilu.

3.8 SmartSpotter dobiva pristup podacima o lokaciji od zadataka i Spottera kada Spotter odobri tu dozvolu u aplikaciji. Spotter će moći vidjeti samo zadatke koji se mogu izvršiti u njihovoj blizini nakon što da dozvolu u aplikaciji za pristup podacima o lokaciji.

 

3.9 U slučaju zadataka izvršenih na određenim lokacijama, lokacija i vrijeme isporuke određenog zadatka i Spottera postaju vidljivi zaposlenicima SmartSpottera. Nakon podnošenja, vrijeme slanja i adresa zadatka se potvrđuju, te će te pojedinosti biti vidljive Klijentu. Informacije o Spotteru se anonimiziraju za zaposlenike SmartSpottera kada je Spotter račun deaktiviran.

3.10 SmartSpotter sprječava prijevare geolokacija od strane Spottera praćenjem geolokacija tijekom interakcije s aplikacijom SmartSpotter. Ti se podaci prikupljaju samo kada interakcije zahtijevaju geolokaciju (npr. pri pokretanju SmartSpotter aplikacije, kada se traži popis zadataka u blizini). U slučaju velikih razlika između tih lokacija (npr. putna udaljenost od stotina kilometara između dvije interakcije), to ponašanje se označava kao moguća prijevara. Sprječavanje ovog oblika prijevare od ključne je važnosti za usluge SmartSpottera svojim klijentima. Geolokacije se spremaju na tjedan dana, nakon čega se automatski brišu.

 

3.11 Naši poslužiteljski zapisi i zapisi u dnevniku programa kreirani su na našem sustavu. Oni sadrže IP adrese i adrese e-pošte trenutačno prijavljenih korisnika i Spottera. U nekim se slučajevima traže i geolokacije. Geolokacije vezane uz interakcije i spoofing lokacije automatski se uklanjaju nakon tjedan dana. Preostale gore navedene informacije automatski se prikupljaju i brišu nakon jednog mjeseca.

 

Članak 4: Plaćanje

4.1 SmartSpotter vrši plaćanje Spotterima tjedno, i to svakog četvrtka u skladu s točkom 4.2.

4.2 Iznosi veći od 20 EUR mogu se automatski prenijeti ako to Spotter želi. To se može naznačiti u profilu. Plaćanje manjih iznosa može se zatražiti putem smartspotter.hr uz plaćanje troškova transakcije od 0,50 EUR.

 

4.3 Plaćanje se vrši isključivo u valuti EUR (€)

 

Članak 5: Odgovornost

5.1 SmartSpotter ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja se odnosi na ili je posljedica izvršavanja zadatka od strane Spottera, osim namjere ili namjerne nesmotrenosti upravljačkog osoblja SmartSpottera.

5.2 Ukoliko učešće SmartSpottera u zadatku dovede do odgovornosti prema Spotteru, odgovornost SmartSpottera ograničena je na iznos koji je klijent platio SmartSpotteru za relevantni zadatak umanjen za troškove koji je nastao SmartSpotteru u vezi s tim zadatkom.

5.3 SmartSpotter ne snosi odgovornost za štetu uzrokovanu netočnim ili nepotpunim podatcima pruženim od strane Spottera.

5.4 SmartSpotter ne snosi odgovornost za štetu na Spotterovom pametnom telefonu uzrokovanom ili u vezi s izvršenjem zadatka.

5.5 Spotter ne može tražiti kompenzaciju od SmartSpotter-a za potraživanja treće strane u odnosu na štetu koja je uzrokovana ili koja je posljedica izvršenja zadatka.

 

Članak 6: Viša sila

6.1 Nijedna strana nije dužna ispuniti nikakvu obvezu ako je on/ona spriječen/na u tome zbog više sile. Viša sila uključuje: (i) nestanak struje, (ii) internetski kvar, kvara poslužitelja, računalne mreže ili telekomunikacijskih objekata.

6.2 Viša sila postoji i ako se zadatak ne može ispuniti na mjestu naznačenom u zadatku.

Članak 7: Prava intelektualnog vlasništva

7.1 Spotter jamči da nikakva prava trećih osoba ne počivaju na Materijalu i prenose prava intelektualnog vlasništva Materijala na SmartSpotter.

7.2 U mjeri u kojoj prava intelektualnog vlasništva na Materijalu nisu prenosiva, Spotter daje SmartSpotteru isključivo pravo korištenja, s pravom na davanje sub-licence trećim stranama.

7.3 Spotter štiti SmartSpotter od zahtjeva trećih strana zbog kršenja njihovih prava intelektualnog vlasništva.

 

Članak 8: Prestanak

8.1 SmartSpotter ima pravo raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku.

8.2 Ako Spotter nije koristio svoj račun tri mjeseca, račun će biti zatvoren. Spotter će primiti obavijest o tome putem e-pošte i može zatražiti isplatu koja još nije isplaćena, dva mjeseca nakon zatvaranja, a nakon tog razdoblja sva potraživanja su nevažeća.

8.3 Prekid od strane Spottera može se dogoditi u bilo koje vrijeme ako Spotter nema otvorene račune.

8.4 Spotterovi računi automatski se i trajno deaktiviraju i brišu nakon tri mjeseca neaktivnosti. Za to vrijeme, Spotter je već primio nekoliko poruka upozorenja o tome. Kada Spotter zatraži od SmartSpottera da deaktivira njegov račun, račun se odmah deaktivira i uklanja.

Članak 9: Privatnost

SmartSpotter djeluje u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Osobni podaci obrađuju se samo u okviru ugovora i za obavljanje zadataka.

Spotteri imaju pravo na informacije, pristup, ispravljanje ili uklanjanje podataka koje pohranjujemo od vas kao pojedinca. Ako želite upotrijebiti to pravo, možete poslati e-poruku na privacy@smartspotter.com, zajedno s kopijom vaše osobne iskaznice i vašim zahtjevom. Nakon što potvrdimo vaš identitet, dati ćemo vam informacije ili odobriti vaš zahtjev u roku od jednog mjeseca.

 

Članak 10: Nakon posla

Obveze koje bi se, po svojoj prirodi, trebale nastaviti nakon raskida ugovora, nastavljaju postojati i nakon raskida ugovora. Raskid ugovora izričito ne rješava stranke iz odredbi o odgovornosti, pravima intelektualnog vlasništva, važećem zakonodavstvu i nadležnosti suda.


Članak 11: Primjenjivi zakon i nadležni sud

11.1 Nizozemski zakon isključivo se odnosi na sve sporazume između stranaka i njihovo izvršenje.

11.2 Svi sporovi moraju se podnijeti nadležnom sudu u Amsterdamu.